Добре Дошли !

Земеделски институт – Стара Загора е разположен в Централна Южна България, на 8 км югоизточно от Стара Загора. Началото си води от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през 1898 г.  Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942 г.  Смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България.

Новини

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” Професионално направление: Животновъдство, ш. 6.3. Научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

13.12.2011 15:56
  Земеделски институт – Стара Загора   Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична  длъжност „доцент” Професионално направление:  Животновъдство, ш. 6.3. Научна специалност:  Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на...

На 3 септември 2011 г. в Земеделски институт – Стара Загора се проведе ден на породата Мутон Шароле, организиран от Земеделски институт-Стара Загора и Развъдната асоциация на Мутон Шароле в България.

13.12.2011 15:49
На 3 септември 2011 г. в Земеделски институт – Стара Загора се проведе ден на породата Мутон Шароле, организиран от Земеделски институт-Стара Загора и Развъдната асоциация на Мутон Шароле в България. Присъстваха фермери от цялата страна, проявяващи интерес или развъждащи овце от тази порода. На...

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА във връзка с проект „Производство на качествена и безопасна животинска продукция и управление на земеделските стопанства по мярка 111 от ПЗСР организира следните семинари:

13.12.2011 15:43
  ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА във връзка с проект „Производство на качествена и безопасна животинска продукция и управление на земеделските стопанства по мярка 111 от ПЗСР организира следните семинари: „Качество и безопасност на храните от животински произход и хуманно отношение...

Земеделски институт – Стара Загора към ССА - София обявява конкурс за редовни докторанти по научните специалности

13.12.2011 15:39
  Земеделски институт – Стара Загора към ССА - София обявява конкурс за редовни докторанти по научните специалности „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, шифър 04.02. – 1 място; „Говедовъдство и биволовъдство”, шифър 04.02.06 – 1...